Földünk, ahol élünk megérdemli a maximális törődést, fontos, hogy megőrizzük az utánunk következő nemzedékeknek. Nem csupán a háztartásokban keletkező hulladékokkal halmozunk fel töménytelen mennyiségű szemetet, elhasználva Földünket, de az építkezéseken felhalmozódó törmelékek is terhelik környezetünket.

A 2008-ban alakult Clean-Way Kft. már tíz éve foglalkozik az építőiparban keletkező másodnyersanyagok minél nagyobb arányú hasznosításával, a környezet terhelésének csökkentésével, valamint a kivitelező cégek számára problémaként keletkező hulladék anyagoknak a lehető legnagyobb mértékű hasznosításával. A Clean-Way Kft. abban hisz, hogy egy vállalat csak akkor képes hosszú távon megtartani a vevők igényeinek megfelelő szolgáltatás színvonalát, és megfelelni a társadalmi elvárásoknak is, ha folyamatosan kutatja a környezetet leginkább kímélő és fenntartható technológiákat.

A társaság ügyvezetője, Petrovszkí Krisztián miközben környezetvédelmi szakmérnökként az építőiparban dolgozott felfedezte, hogy az építkezéseken rettentő sok hulladék, másodnyersanyag keletkezik, amivel nem foglalkozik senki. A személyesen szerzett tapasztalatok alapján egy rendszert kívánt létrehozni. Hosszú éveken keresztül próbálta ezeknek az anyagoknak a hatékony felhasználási módját megtalálni, mire megszületett a Clean-Way térképes alkalmazása. A szoftver 2014-ben készül el, amellyel több díjat is elnyertek már. A világon egyedülálló térképes alkalmazás 2016-ban indult el hazánkban, amellyel lehetővé vált az országban zajló építési projektek összehangolása és így a kitermelt hulladék gazdaságos és környezetkímélő felhasználása. 2019-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége eddigi tevékenysége elismeréséül “Környezet Védelméért” díjat adományozott a cégnek. Magyarország TOP 100 Legérdekesebb Innovációja listába is bekerültek ezzel az egyedi, korszerű alkalmazással.

Építkezés

Az általuk kifejlesztett szoftver ma már nem csupán a Clean-Way Kft. árbevételét gyarapítja, de a szektor többi szereplőjének is jelentős megtakarításokat eredményezett. A létrehozott térképes alkalmazás megjeleníti az országban kivitelezés alatt, illetve tervezési stádiumban lévő építőipari beruházásokat az ott keletkezett (illetve keletkező) hulladék szempontjából. Az alkalmazásban elérhetővé válik a keletkező hasznosítható hulladékok mennyisége, minősége és a laborvizsgálatok adatai. Megjeleníthetők a hulladékgazdálkodási cégek adatai, telephelyeik pontos címe és engedélyeik érvényességi ideje csakúgy, mint a hulladéklerakók, valamint a keletkezett hasznosítható hulladékok egyéb felhasználásának lehetőségei. Továbbá az országban található rekultiválandó tájsebek és a szennyezett területek elhelyezkedése is megtalálható a felületen. Illetve lehetőség van országosan hulladékokra is rákeresni, ennek segítségével könnyen megtalálható az az anyag, amire éppen az adott beruházónak szüksége lehet. A rendszer a környezetipar keretein belül, a meglévő infrastruktúrára épülve anyagi szolgáltatást nyújt.

Jelen pillanatban nem létezik másik olyan rendszer, amely képes lenne a hasznosítható hulladékokat és másodnyersanyagokat közvetlenül a projektek szintjén összekötni, valós idejű információk biztosításával. Minden felhasználó, aki a szolgáltatást igénybe veszi, naprakész információkkal rendelkezhet a saját projektjének közelében lévő beruházásokról, ahol a nála keletkezett felesleg újrahasznosítható lehetne.

Növeli a cégek számára is a költséghatékonyságot azáltal, hogy szervezési eszközökkel lerövidíti és célirányossá teszi a hatáskörébe tartozó anyagáramokat. A hulladékgazdálkodás terén a segítségével csökken a depóniák terheltsége, pozitív externáliák jelentkeznek, így például csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, a környezetterhelés és az azzal járó, nemzetgazdasági szinten jelentkező kiadás. Erősíti a beruházások megvalósulásának lehetőségét azáltal, hogy a kiadási oldalt mérsékli, így a rendelkezésre álló források egyéb célokra használhatók fel. Számítások szerint évente milliárdok takaríthatók meg az alkalmazás által.

Jelenleg 85 cég és magánszemély használja az alkalmazást. A Clean-Way Kft. sikere abban is rejlik, hogy fejlesztésükkel sikerült a figyelem középpontjába állítani az építési-bontási hulladékokkal kapcsolatos problémakört és fejlesztési lehetőségeket. Általuk napirendre kerültek jogszabály tervezetek, felülvizsgálták a már meglévőket és azok jogalkotási folyamatait. Mindezek eredményeképpen esélyt kaphatunk – egy mindenki számára – tisztább jövőre.

(X)

https://citynews.hu/wp-content/uploads/2019/06/Brandsz-Fotó-diával-1-1024x683.jpeghttps://citynews.hu/wp-content/uploads/2019/06/Brandsz-Fotó-diával-1-150x150.jpegNews CityBelföldépítkezés,hulladék,törmelékFöldünk, ahol élünk megérdemli a maximális törődést, fontos, hogy megőrizzük az utánunk következő nemzedékeknek. Nem csupán a háztartásokban keletkező hulladékokkal halmozunk fel töménytelen mennyiségű szemetet, elhasználva Földünket, de az építkezéseken felhalmozódó törmelékek is terhelik környezetünket. A 2008-ban alakult Clean-Way Kft. már tíz éve foglalkozik az építőiparban keletkező másodnyersanyagok minél nagyobb...