Minden gyerek különböző személyektől kapja a nevelést: kezdetben a dadustól, majd a tanártól végül a professzortól. Az indiaiak szerint az emberiség nevelői az isteni megnyilvánulások, akiket világvallások alapítóiként ismerünk.

Így ők azt mondják: egyetlen Isten van. Ő küldte Mózest, Buddhát, Jézust, Mohamedet, hogy az emberiség mindig a fejlettségi szintjéhez kapja a vezérvonalat. Ebből következően a vallásoknak kell, hogy legyenek közös vonásaik. Ilyen például a transzcendensben való hit, a világ keletkezésének elmesélése vagy az üdvtan. Közös pont még, hogy minden vallásnak van liturgiája, azaz előírásoknak és szabályoknak olyan gyűjteménye, amely alapján az adott hit gyakorolható. A legkorábbi vallásokban is megtalálható a túlvilág. A halál utáni lét színterei mindenütt más és más formájúak, azonban közös bennük, hogy az isteni szférával egyező térként léteznek, ahol egyrészt a különböző korok halottjai találkozhatnak, másrészt itt lép az isten kapcsolatba az emberrel.

Az antropológia sok vallást ismer, szinte megszámlálhatatlan a hosszabb-rövidebb hagyománnyal rendelkező hitrendszerek sokasága. A nagy vallások szinte egyöntetűek abban, hogy egyetlen úr van. Ezt vallja az iszlám, a kereszténység vagy a zsidó vallás is. A keresztény teológia sem hagyja figyelmen kívül, hogy nincs egyedül a világban. Hagyma modellel írja le a nagy vallások viszonyát: ezek a zsidóság, iszlám, hinduizmus, buddhizmus sorrendjében követik egymást.

Kérdés persze, hogy van-e közös cél, amely minden vallásra igaz. Létezésünkből ugyanis valami hiányzik, közben pedig olyan kötöttségekkel találkozunk, melyek szenvedést okoznak és nem értjük ennek eredetét. Tehát hiányzik a szabadság, a boldogság és az élet értelmének ismerete a világból. Minden vallás az ember életében a szenvedés feloldását, a nem múló boldogságot, valamint a világ természetének megértését szeretné nyújtani híveinek. Az utak, a gyakorlatok, a hiedelmek eltérőek, de a cél mindenütt ugyanez.

Szerző: Sarnyai Tibor

https://citynews.hu/wp-content/uploads/2017/04/shutterstock_169126397.jpghttps://citynews.hu/wp-content/uploads/2017/04/shutterstock_169126397-150x150.jpgNews CityÉletmódboldogság,hiedelmek,hit,isteni megnyilvánulások,természetfeletti,vallásokMinden gyerek különböző személyektől kapja a nevelést: kezdetben a dadustól, majd a tanártól végül a professzortól. Az indiaiak szerint az emberiség nevelői az isteni megnyilvánulások, akiket világvallások alapítóiként ismerünk. Így ők azt mondják: egyetlen Isten van. Ő küldte Mózest, Buddhát, Jézust, Mohamedet, hogy az emberiség mindig a fejlettségi szintjéhez...