Július 11-én váratlanul az Országgyűlés elé került egy a kisadózók tételes adóját, azaz a katát újraszabályozó törvényjavaslat, amelyet másnap elfogadtak, majd július 18-án hatályba is lépett.

Bár a részletszabályok és a végleges dokumentumok még kidolgozás alatt vannak, a módosítás tartalmának ismeretében mihamarabb érdemes könyvelővel, vagy adótanácsadóval konzultálni a további adózási alternatívákról. A konzultációra való felkészülés előtt azonban fontos néhány dolgot átgondolni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ezen az oldalon és összegyűjtve az új kata-szabályozással kapcsolatos hasznos információkat és eszközöket az Önök rendelkezésére bocsájtani.

A kata törvény 2022. szeptember 1-től hatályba lépő legfontosabb változásai:

·       Csak egyéni vállalkozó lehet katás (az egyéni cégek, Bt-k, Kkt-k, ügyvédek, ügyvédi irodák, stb. nem), viszont továbbra is lehet mezőgazdasági őstermelés mellett katázni.

·       Csak főfoglalkozásként lehet katázni, azaz kizárták a katából:

–         a főállású munkaviszonnyal rendelkezőket,

–        a saját jogú nyugdíjasokat,

–         a rokkantsági nyugdíjban részesülőket,

–        a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülőket,

–         a társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezőket,

–         a nappali tagozatos tanulmányok mellett vállalkozókat,

–         illetve a külföldön biztosítottakat.

·       A kata-alanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal – a taxisokon kívül – minden katásnak, ha kifizetőtől szerez bevételt, azaz a katások – a taxisokon kívül – csak magánszemélyeknek és őstermelőknek nyújthatnak szolgáltatást, értékesíthetnek terméket (cégeknek, egyéni vállalkozónak, költségvetési szerveknek nem). Ez az adószámos magánszemélyeken és az őstermelőkön kívül minden más vállalkozásra is hatással van, hiszen 2022. szeptember 1-től ők nem kaphatnak kisadózótól számlát.

Az új törvény értelmében a jelenleg katás vállalkozások az alábbi keretek között működhetnek tovább:

–        Nagyjából 100-150 ezren, akik főállású vállalkozóként lakossági ügyfeleket, szolgálnak ki (például vízvezeték-, villanyszerelők, taxisok, fodrászok, kozmetikusok stb.) a jövőben is a kata keretei között tudják folytatni munkájukat.

–        További 100-150 ezer alapvetően szellemi szabad foglalkozási vállalkozó – akik eddig nagyrészt nem magánszemélyeknek számláztak –, kiesik a katás körből. Egy új adózási forma bevezetésére ennek a csoportnak lenne a leginkább szüksége.

–        Nagyjából 60-80 ezer olyan vállalkozó, aki alapvetően főállású alkalmazottként vagy nyugdíjasként csak „mellékállású” keresetkiegészítési lehetőségként lett katás és az éves bevétele 1-2 millió forint alatt maradt. Számukra jó alternatíva lehet az átalányadó, amelyről a részletes tudnivalókat itt találják.

–        Az a körülbelül 100-150 vállalkozó, akik a katát a magasabb közterhek kikerülésére használták, most kiszorulnak ebből az adónemből.

Az adótanácsadóval, illetve a könyvelővel történő konzultációra az alábbiak szerint érdemes felkészülni:

Egyéni vállalkozóként:

·       Csak magánszemélyeknek nyújt-e szolgáltatást, értékesít-e terméket?

·       Soha egyetlen olyan számlát sem állít ki, amin szerepel a vevő adószáma?

Ha a válasz IGEN, akkor:

·       Ön katás maradhat, csupán annyi teendője lesz, hogy 2022. szeptember 25-ig ezt bejelenti a NAV felé a 22T101E nyomtatványon.

·       Ebben az esetben 2022. szeptember 1. után az ügyfelek, vásárlók figyelmét is egyértelműen fel kell hívni arra, hogy a tevékenység során az Ön vállalkozása csak magánszemélyeket tud kiszolgálni.

Ha a válasz NEM, akkor a felkészülés során:

·         Érdemes átnézni a vállalkozással kapcsolatban felmerülő költségeket, mert ezek nagyban befolyásolják, hogy milyen adózási módot érdemes választani. (Pl. az anyag- és árubeszerzési költségek, a vállalkozás egyéb költségei, az autó elszámolható költségei, stb.)

·         A választást befolyásolhatja a bevételek beérkezésének egyenletessége, vagy hektikussága. Ha a főfoglalkozású vállalkozó nem jut minden hónapban bevételhez, vagy az egyes hónapok bevételeinek összege között jelenős (többszázezer Ft) az eltérés, akkor az átalányadózás helyett a vállalkozói jövedelem szerinti adózás választása biztosíthatja azt, hogy a vállalkozó szándéka szerinti – de legalább a törvény által minimumként előírt – összegnél havonta ne kelljen több közterhet fizetnie társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó címén. Ezt a havi vállalkozói kivét összegének alkalmas megválasztásával érheti el. Ilyen kiegyenlítésre az átalányadózásban nincs lehetősége, legfeljebb arra ügyelhet, hogy bevételei egyenletes ütemezésben havi gyakorisággal folyjanak be.

  • Nincs ennek jelentősége és választhatja az átalányadózást az olyan főfoglalkozású egyéni vállalkozó, akinek várhatóan egy-egy hónapban 40%-os költséghányadba tartozó esetén legfeljebb 500.000 Ft, 80%-os költséghányadba tartozónál pedig legfeljebb 1.500.000 Ft bevétele folyik be.

·         A régi katából augusztus 31-ével kieső minden eddig főállású kisadózónak minősülő – tehát kisadózóként biztosított – egyéni és társas vállalkozót, valamint a 25 ezer Ft tételes adót fizetők közül azokat az egyéni és társas vállalkozókat, akik nem nyugdíjasok és nem külföldön biztosítottak szeptember 1-én biztosítottként be kell jelenteni a NAV-hoz a 22T1041-es elektronikus nyomtatványon. Ugyanis ők szeptembertől már járulékfizető egyéni vagy társas vállalkozóként lesznek biztosítottak. Nem vonatkozik ez azokra, akik szeptember 1-én már nyugdíjasok.

·         Fontos átgondolni, hogy az Ön vállalkozásának mennyi bevétele várható még 2022. augusztus 31-ig. Ugyanis a törvényi előírások szerint annak a vállalkozónak, aki ebben az időpontban kisadózónak minősül, a 40% -os különadót csak akkor kell megfizetnie, ha a 2022. augusztus 31-ig megszerzett bevétele meghaladja a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok száma és 1,5 millió Ft szorzatát. Ide kapcsolódik az az előírás is, hogy a kata-alanyiság megszűnésének utolsó napjáigmegszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont a kata-alanyiság időszakára esik.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy az a kisadózó, aki már 2022 januárjában is katás volt, és a kata alanyiságát 2022. szeptember 1. nappal szünteti meg, az idén 2022. augusztus 31-ig kiszámlázott bevételeire 12 millió Ft-ig nem fizet különadót (8 hónap x 1,5 millió Ft).

Ha a kata-alanyiság azért szűnik meg, mert az adózó az új törvény szerint nem lehet kisadózó (pl. azért, mert főállású munka mellett egyéni vállalkozó vagy betéti társaság, cégeknek is számláz, stb.), akkor az alábbi lehetőségei vannak:

Egyéni vállalkozók esetében: Ön választhatja az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelem szerinti adózást. Az átjelentkezéssel kapcsolatos szabályok még nem ismertek, azokat a NAV még nem tette közzé, mivel a törvény még nem lépett hatályba. Valószínű azonban, hogy ez lesz az automatikus adózási mód, ugyanis 2022. október 31-éig be lehet jelenteni, hogy 2022. adóévre vonatkozóan átalányadózást választ (ennek módját és formáját a NAV 2022. augusztus 15-ig a honlapján fogja közzétenni).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közétételre került a PM által validált kalkulátor, segítve azokat a vállalkozókat, akik az új KATA törvény szerint nem választhatják az új tételes adózási formát és helyette az átalányadózás vagy a vállalkozói jövedelem szerint adózás közül kell dönteniük.

A kalkulátor működéséről információkat ezen a linkenolvashatnak, illetve a kalkulátor letöltése is a megadott linken keresztül lehetséges.

Cégek esetében (egyéni cégek is): Önnek a 22T201T nyomtatványon kell bejelentenie, hogy:

·       KIVA alanyiságot választ,

·       vagy a társasági adó hatálya alá jelentkezik be.

Cégek esetében nagyon fontos, hogy az adónemváltás miatt a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint nyitó mérleget kell készíteni. Ez azonban sokak számára kihívást jelenthet, mivel a tapasztalatok szerint a cégek kata-időszak alatti bizonylataik nem állnak rendelkezésre és ebből adódóan könyvelést sem végeztek. Amennyiben sikerült a nyitómérleget összeállítani, akkor azt – ugyancsak a hatályos előírások szerint – könyvvizsgálóval le is kell ellenőriztetni.

Fontos tudni, hogy a katából kikerülő és más adózásra áttérni kényszerülő egyéni vállalkozóknak és a cégeknek is ugyanaz marad az adószámuk, tehát az áfa szempontjából továbbra is 2022 év egésze egyetlen egybefüggő adóév, függetlenül attól, hogy az áfaalany az év első 8 hónapjában kata szerint az ezt követő 4 hónapban pedig ettől eltérő más adózási módban adózik. Ez azt is jelenti, hogy az alanyi adómentesség éves 12 millió ft-os értékhatárának számítása nem kezdődik újra szeptembertől, tehát akkor illetve addig maradhat a vállalkozó/vállalkozás alanyi adómentes, amíg a katásként és szeptembertől a választott más adózási módban belföldi teljesítési hellyel kiszámlázott ellenértékek együttes összege túl nem lépi ezt a mentességi határt.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál  korábban egy szakértők segítségével javaslatcsomagot dolgoztunk ki, amelyet online konzultációnkon a vállalkozók is megerősítettek. A javaslatcsomagot még törvénymódosítás beterjesztése előtt elküldtük a Pénzügyminisztérium számára. Mivel azonban az új szabályozás csak részleteiben felel meg javaslatainknak, miközben a katázók jelentős részét kizárja az adónemből, a budapesti kamaránál tovább dolgozunk azon, hogy – az adónem fenntarthatósága érdekében – az új kata egyes részszabályai lehetőség szerint ésszerűbbek legyenek. A BKIK további célja, hogy az adónemből kieső tisztességes adózók számára társadalmi egyeztetésre alapozva egy új adónemet hozzanak létre.

Forrás: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

http://citynews.hu/wp-content/uploads/2022/07/kata-adozas-2022.jpeghttp://citynews.hu/wp-content/uploads/2022/07/kata-adozas-2022-150x150.jpegCityNewsBelföldadózás,egyéni vállalkozás,KATA,könyvelés,könyvvizsgálatJúlius 11-én váratlanul az Országgyűlés elé került egy a kisadózók tételes adóját, azaz a katát újraszabályozó törvényjavaslat, amelyet másnap elfogadtak, majd július 18-án hatályba is lépett. Bár a részletszabályok és a végleges dokumentumok még kidolgozás alatt vannak, a módosítás tartalmának ismeretében mihamarabb érdemes könyvelővel, vagy adótanácsadóval konzultálni a további adózási...